Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/28/OPATRUNKI_DEZYNFEKCJA/2020/BZP Dostawa materiałów opatrunkowych hydrokoloidowych sterylnych do zaopatrywania ran oraz preparatów do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta do Szpitala praskiego p.w. przemienienia pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-19 2020-05-29 10:00 --
ZP/25/SERWIS SPRZĘTU/2020/BZP Świadczenie usługi serwisu, przeglądu i napraw sprzętu medycznego zainstalowanego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-15 2020-06-02 11:00 --
ZP/24/SERWIS KONSERWACJA REGE. NARZĘDZI/2020/BZP Świadczenie usługi serwisu, konserwacji i regeneracji narzędzi w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 2 części. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-15 2020-05-27 11:00 --
ZP/21/MATERIAŁY SZEWNE/2020/BZP Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-15 2020-06-01 10:00 --
ZP/19/ODPADY MED.NIEZAKAŹNE/2020/BZP Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-17 2020-04-21 11:00 --
ZP/20/GAZY MEDYCZNE/2020/BZP Dostawa gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli oraz tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-17 2020-04-24 10:00 --
ZP/18/MATERIAŁY OPATRUNKOWE/2020/BZP Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-16 2020-04-21 10:00 --
13/ODCZYNNIKI/2020/UE Dzierżawa analizatorów i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz jednorazowego sprzętu dla Laboratorium Analitycznego oraz dostawa odczynników chemicznych, materiałów filtracyjnych i papierków wskaźnikowych dla Laboratorium Toksykologicznego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-16 2020-04-16 10:30 --
ZP//57/ODCZYNNIKI-WIRÓWKA/2019/UE Dzierżawa analizatorów immunologicznych oraz analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz zakup pasków testowych do moczu oraz zakup wirówki laboratoryjnej do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-02 2020-01-27 10:30 --
ZP/63/WYROBY JAŁOWE-IGŁY I STRZYKAWKI/2019/UE Dostawa jałowych wyrobów medycznych (igieł i strzykawek) do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-10 2019-12-23 10:00 --
ZP/59/PRODUKTY LECZNICZE/2019/UE Dostawa produktów leczniczych , wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-05 2019-12-16 10:00 --
ZP/58/Naczyniówka-Ortopedia/2019/UE Dostawa implantów ortopedycznych-depozyty oraz implantów naczyniowych-depozyty do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Szp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-03 2019-12-16 11:30 --
ZP/61/WYROBY JEDNORAZÓWKA/2019/UE Dostawa akcesoriów medycznych jednorazowego użytku (jałowych), urologicznych i endoskopowych doSzpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-02 2019-12-19 10:30 --
ZP/60/WYROBY JAŁOWE/2019/UE DOSTAWA JAŁOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH DO SZPITALA PRASKIEGO WP PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W WARSZAWIE Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-02 2019-12-18 10:00 --
ZP/52/GAZY MEDYCZNE/2019/UE Dostawa gazów medycznych , gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen na rzecz Spółek, będących miejskimi podmiotami leczniczymi Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0500 Chemia 2019-11-22 2019-12-23 09:00 --
ZP/46/WYROBY NIEJAŁOWE/2019/UE Dostawa niejałowych wyrobów medycznych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-27 2019-10-14 10:30 --
ZP/45/JEDNORAZÓWKA/2019/UE Dostawa akcesoriów medycznych jednorazowego użytku (jałowych), urologicznych i endoskopowych,opatrunków hydrokoloidowych oraz rękawic chirurgicznych do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-04 2019-09-18 10:30 --
ZP/44/IMPLANTY ORTOPEDYCZNE - DEPOZYT/2019/UE DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH - DEPOZYT DO SZPITALA PRASKIEGO PW PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO SP. Z O.O. W WARSZAWIE Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-04 2019-09-20 10:30 --
ZP/37/ODCZYNNIKI/2019/UE Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych z oksymetrem ABL 800 oraz testów Elisa dla oznaczeń amanityny do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-14 2019-08-26 10:30 --
ZP/38/STENGRAFTY/2019/UE Dostawa stengraftów z przeznaczeniem do operacji naczyniowych DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-14 2019-09-13 10:30 --
ZP/39/Naczyniówka/2019/UE Dostawa wyrobów medycznych z przeznaczeniem do operacji naczyniowych DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-14 2019-09-13 11:30 --
ZP/32/PRODUKTY LECZNICZE/2019/UE Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-26 2019-09-10 10:00 --
ZP/31/WYROBY JEDNORAZOWE/2019/UE Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-25 2019-09-05 10:00 --
ZP/23/ODCZYNNIKI/2019/UE Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz materiałów kontrolnych do międzynarodowej weryfikacji jakości badań laboratoryjnych do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-06-25 2019-07-26 10:30 --
ZP/22/IMPLANTY ORTOPEDYCZNE - depozyt/2019/UE Dostawa implantów ortopedycznych – depozyt do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-05-23 2019-06-24 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa