Lista postępowań PZP

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

ZP/21/GAZY MEDYCZNE/2022/UE Dostawa tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-10 2022-06-21 10:00 2022-08-08
ZP/19/INSTALACJA TLENOWA/2022/BZP Modernizacja instalacji tlenowej w Szpitalu Praskim Sp. z o.o. p.w. Przemienienia Pańskiego Warszawie celem zwiększenia mocy operacyjnej szpitala w związku z COVID-19 Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-19 2022-06-02 10:00 2022-08-08
ZP/10/ODPADY MEDYCZNE ZAKAŹNE/2022/UE Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zakaźnych, odpadów medycznych specjalnych ze Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-04 2022-03-31 10:00 2022-06-08
ZP/1/OPATRUNKI/2022/UE „Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-21 2022-02-03 11:00 2022-01-21
ZP/77/ODPADY MEDYCZNE NIEZAKAŹNE/2020/BZP. Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-01-07 2021-01-13 10:00 2021-01-07
ZP/81/WŁÓKNA LASEROWE/2020/BZP. Dostawa wielorazowych włókien laserowych do lasera holmowego do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-01-04 2021-01-14 12:00 2021-01-05
ZP/74/ANALIZATOR_TOKSYKOLOGIA /2020/UE Dostawa analizatora „Back-up” dla posiadanego analizatora RapidLab348 do oznaczeń równowagi kwasowo-zasadowej do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-04 2021-01-28 10:00 2021-01-05
ZP/80/TRANSPORT_STACJA DIALIZ/2020/BZP Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych do Ambulatoryjnej Stacji Dializ Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-01-04 2021-01-15 11:00 2021-01-05
ZP/66/ŚRODKI CZYSTOŚCI/2020/BZP Sukcesywna dostawa środków czystości do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie Sp. z o.o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-01-04 2021-01-13 11:00 2021-01-05
ZP/24/SERWIS KONSERWACJA REGE. NARZĘDZI/2020/BZP Świadczenie usługi serwisu, konserwacji i regeneracji narzędzi w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 2 części. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-15 2020-05-27 11:00 --
ZP/11/HIS+ERP/2020/UE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętu w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Rozwój e-usług poprzez rozbudowę systemu informatycznego w Szpitalu. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-26 2020-06-09 10:00 --
ZP/63/WYROBY JAŁOWE-IGŁY I STRZYKAWKI/2019/UE Dostawa jałowych wyrobów medycznych (igieł i strzykawek) do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-10 2019-12-23 10:00 2021-07-07
ZP/38/STENGRAFTY/2019/UE Dostawa stengraftów z przeznaczeniem do operacji naczyniowych DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-14 2019-09-13 10:30 --
ZP/5/ODCZYNNIKI/2019/UE Dostawa odczynników do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-01-22 2019-02-25 10:30 2019-03-27

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa