Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 105  pokazuj  pozycji

ZP/27/USŁUGI AUDYTORSKIE/2021/BZP Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółek, będących miejskimi podmiotami leczniczymi za rok obrotowy 2021 i 2022 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-04 2021-10-07 12:00 --
ZP/29/MATERIAŁY BIUROWE/2021/BZP Dostawa artykułów biurowych, baterii oraz płyt do nadruku CD,DVD do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-21 2021-09-28 10:00 --
ZP/28/ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE/2021/BZP Dostawa preparatów do dezynfekcji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-16 2021-09-29 10:00 --
ZP/20/WYROBY JAŁOWE/2021/UE Dostawa jałowych wyrobów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-10 2021-10-07 10:00 --
ZP/19/PRODUKTY LECZNICZE/2021/UE Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych i wyrobów medycznych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-09 2021-10-06 12:00 --
ZP/26/GAZY MEDYCZNE_TLENY/2021/UE Dostawa tlenów medycznych ciekłych, przeglądów zbiornika kriogenicznego, tlenów medycznych w butlach wraz z ich dzierżawą dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-06 2021-09-16 10:00 --
ZP/25/PRODUKTY SPOŻYWCZE/2021/UE Dostawa produktów spożywczych suchych, pieczywa, nabiału, mięsa wędlin do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-30 2021-09-22 10:00 --
ZP/21/ODPADY MEDYCZNE ZAKAŹNE/2021/UE Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zakaźnych, odpadów medycznych specjalnych ze Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-25 2021-09-03 10:00 --
ZP/23/IMPLANTY II/2021/UE „Dostawa implantów ortopedycznych II - DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-23 2021-09-09 10:00 --
ZP/24/NACZYNIÓWKA II/2021/UE Dostawa wyrobów medycznych (sprzętu jednorazowego, implantów naczyniowych) do operacji naczyniowych II- DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-23 2021-09-08 10:00 --
ZP/22/WYROBY JAŁOWE_LEKI_OPATRUNKI/2021/UE Dostawa akcesoriów medycznych jednorazowego użytku jałowych, urologicznych i endoskopowych, produktów leczniczych, opatrunków do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-19 2021-08-30 10:00 --
ZP/18/NACZYNIÓWKA-DEPOZYT/2021/UE Dostawa wyrobów medycznych (sprzętu jednorazowego, implantów naczyniowych) do operacji naczyniowych DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-16 2021-09-20 10:00 --
ZP/12/STERYLIZACJA/2021/BZP Przedmiotem postępowania jest dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Zamówienie zostało podzielone na 26 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach do SWZ: Załączniku nr 2 SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), stanowiący integralną część Zał. nr 1 do SWZ, projekcie umowy - zał. nr 6. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-23 2021-08-25 10:00 --
ZP/15/ODCZYNNIKI LAB.SEROLOGICZNE/2021/UE Doposażenie do posiadanego sprzętu dia med.-id system dzierżawę analizatora, wirówek oraz innego sprzętu, wraz z dostawą odczynników niezbędnych do realizacji badań immunohematologicznych – mikrometoda oraz odczynników do realizacji badań immunohematologicznych – metoda ręczna do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-08 2021-07-23 10:00 --
ZP/14/PRODUKTY SPOŻYWCZE/2021/UE Dostawa produktów spożywczych mrożonych, jaj, ryb, warzyw i owoców do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-24 2021-06-07 10:00 --
ZP/06/IMPLANTY ORTOPEDYCZNE - DEPOZYT/2021/UE Dostawa implantów ortopedycznych - DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-17 2021-06-17 10:00 --
ZP/07/ODCZYNNIKI LAB.ANALITYCZNE/2021/UE Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych, koagulologicznych, do badania moczu wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dostawa odczynników do elektroforezy białek i do badań analitycznych oraz jednorazowego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie Sp. z o. o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-14 2021-06-04 10:00 --
ZP/10/POŚREDNICTWO PRACY/2021/UE Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-13 2021-09-06 10:00 --
ZP/13/PRODUKTY LECZNICZE/2021/UE Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych i wyrobów medycznych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-12 2021-06-14 10:00 --
ZP/11/WYROBY JAŁOWE/2021/UE Dostawa akcesoriów medycznych jednorazowego użytku jałowych, urologicznych i endoskopowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-05 2021-06-07 10:00 --
ZP/08/TRANSPORT_STACJA DIALIZ/2021/BZP Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób do Ambulatoryjnej Stacji Dializ Szpitala Praskiego Sp. z o.o. p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie w ramach transportu medycznego pojazdami dopuszczonymi do przewozu osób. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-27 2021-05-10 10:00 --
ZP/05/NACZYNIÓWKA-DEPOZYT/2021/UE Dostawa wyrobów medycznych (implantów, sprzętu jednorazowego) do operacji naczyniowych DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-26 2021-05-26 10:00 --
ZP/74_ANALIZATOR_TOKSYKOLOGIA /2020/UE Dostawa analizatora „Back-up” dla posiadanego analizatora RapidLab348 do oznaczeń równowagi kwasowo-zasadowej do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-07 2021-01-28 10:00 --
ZP/79/STENTGRAFTY/2020/UE Dostawa stentgraftów przeznaczeniem do operacji naczyniowych DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-07 2021-02-03 10:00 --
ZP/81/WŁÓKNA LASEROWE/2020/BZP... Dostawa wielorazowych włókien laserowych do lasera holmowego do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-05 2021-01-22 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa