Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 140  pokazuj  pozycji

ZP/31/SERWIS SPRZĘTU/2022/UE Przeglądy i serwisy sprzętu medycznego zainstalowanego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-06 2022-10-03 10:00 --
ZP/27/WYROBY JAŁOWE/2022/UE Dostawa jałowych wyrobów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-10 2022-09-09 10:00 --
ZP/28/PRODUKTY LECZNICZE/2022/UE Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-10 2022-09-06 10:00 --
ZP/30/POŚREDNICTWO PRACY/2022/UE Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-01 2022-08-25 10:00 --
ZP/29/WYROBY NIEJAŁOWE/2022/UE „Dostawa wyrobów niejałowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-22 2022-08-18 10:00 --
ZP/26/SPRZĘT MEDYCZNY_STACJA DIALIZ/2022/UE Dostawa aparatów do hemodializ, foteli dializacyjnych, stacji uzdatniania wody i systemu do uzdatniania wody wraz z adaptacją pomieszczeń do dializ dla Ambulatoryjnej Stacji Dializ Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-20 2022-08-19 10:00 --
ZP/25/WYROBY JAŁOWE_NACZ._PROD. LECZNICZE/2022/UE Dostawa wyrobów medycznych jałowych urologicznych, endoskopowych, naczyniowych – DEPOZYTY oraz produktów leczniczych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-07 2022-07-28 10:00 --
ZP/24/TRANSPORT MEDYCZNY/2022/BZP „Świadczenie usług transportu medycznego podstawowego i specjalistycznego na rzecz Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-01 2022-07-08 10:00 --
ZP/22/MATERIAŁY SZEWNE/2022/UE Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-29 2022-07-26 10:00 --
ZP/23/PRODUKTY SPOŻYWCZE/2022/UE Dostawa produktów spożywczych mrożonych, jaj, ryb, warzyw i owoców do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-27 2022-07-25 10:00 --
ZP/20/ŚRODKI CZYSTOŚCI/2022/BZP „Sukcesywna dostawa artykułów i środków czystości do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-31 2022-06-10 10:00 --
ZP/14/STERYLIZACJA/2022/BZP Dostawa akcesoriów do procesów dezynfekcji i sterylizacji do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-17 2022-05-27 10:00 --
ZP/18/WYR. JAŁOWE/PROD LECZNICZE I DEZYNF/2022/UE Dostawa jałowych wyrobów medycznych jednorazowego użytku, produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-25 2022-05-06 10:00 --
ZP/16/ODCZYNNIKI LAB.ANALITYCZNE/2022/UE Dzierżawa analizatora koagulologicznego,hematologicznego,biochemicznego,automatycznego zintegrowanego systemu do badania moczu wraz z dostawą odczynników,kalibratorów,materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dostawa odczynników do elektroforezy białek i testów do badań analitycznych dostawa sprzętu jednorazowego oraz etykiet z kodami kreskowymi dla Szpitala Praskiego Sp. z o. o.w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-20 2022-05-10 10:00 --
ZP/17/TRANSPORT_STACJA_ DIALIZ/2022/BZP „Świadczenie usług przewozu osób do Ambulatoryjnej Stacji Dializ Szpitala Praskiego Sp. z o.o. p.w. Przemienienia Pańskiego Warszawie w ramach transportu medycznego pojazdami dopuszczonymi do przewozu osób” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-13 2022-04-22 10:00 --
ZP/15/PRZEGLĄD PHILIPS, SIEMENS/2022/UE Przeglądy i serwis sprzętu medycznego firmy Philips oraz Siemens zainstalowanego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-01 2022-04-29 10:00 --
ZP/13/POŚREDNICTWO PRACY/2022/UE Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-23 2022-04-04 10:00 --
ZP/12/ PRANIE /2022/BZP Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej z zastosowaniem RFID UHF lub równoważnego systemu dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-15 2022-03-25 10:00 --
ZP/5/GAZY MEDYCZNE/2022/UE Dostawa gazów medycznych , gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen na rzecz Spółek, będących miejskimi podmiotami leczniczymi Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-11 2022-04-01 10:00 --
ZP/11/SERWIS BUDYNKÓW/2022/BZP Świadczenie usług serwisu i przeglądu instalacji oraz urządzeń w budynkach Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-11 2022-03-21 10:00 --
ZP/06/ŚRODKI CZYSTOŚCI/2022/BZP Sukcesywna dostawa artykułów i środków czystości do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-04 2022-03-18 10:00 --
ZP/07/ODPADY KOMUNALNE/2022/BZP „Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych wytworzonych na terenie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie.” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-17 2022-02-24 10:00 --
ZP/8/SERWIS BUDYNKÓW/2022/BZP „Świadczenie usług serwisu i przeglądu instalacji oraz urządzeń w budynkach Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie.” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-07 2022-02-16 10:00 --
ZP/04/ODPADY MEDYCZNE ZAKAŹNE/2022/UE Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zakaźnych, odpadów medycznych specjalnych ze Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-24 2022-02-04 10:00 --
ZP/3/ IMPLANTY ORTOPEDYCZNE_NACZYNIOWE /2022/UE „Dostawa implantów ortopedycznych, naczyniowych, sprzętu jednorazowego do operacji naczyniowych - DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie” Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-21 2022-02-03 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa